img

 

  • Reklamın tərtibatı, yerləşdirilməsi, ölçülərin düzgün seçilməsi qaydalarını, reklamın üstün xüsusiyyətlərini bilmək; 
  • Dizayn üçün tələb olunan resursları, o cümlədən iş sahəsini, materiallar, alətlər və avadanlıqları düzgün müəyyən etmək;
  • Seçilmiş dizayn üslublarından istifadə etməklə yekun dizayn əsasında komponentlər üçün struktur hazırlamaq;
  •  Rənglərin idarəedilməsi təcrübəsi və nəzəriyyəsini bilmək, çapa hazırlıq prosesləri və onların dizayn prosesi ilə əlaqəsini bacarmaq;
  • Qrafik dizayn prosesi zamanı qarşıya çıxan problemlər, onların aradan qaldırılması və ya həll edilməsi yollarını bilmək;
  • Dizayn işlərini sənədləşdirmək və təqdim etmək;
  • Çeşidli reklam məhsulları, reklam büdcəsinin qiymətlərinin müəyyənləşdirmə prinsipləri haqqında biliklərə malik olmaq;
  • Reklamları cəlbolunan səviyyədə, yaddaqalan sloqanlardan istifadə etməklə hazırlamaq;    

Qəbul: IX sinifdən (ödənişli)

Tədris dili: Azərbaycan

Təhsil müddəti: 1 il

Paylaş :