img

 

“Əməliyyatçı – Mühasib” ixtisası bir çox fəaliyyət meyarı nümunəsini özündə birləşdirir:

 • Təsərrüfat sübyektinin maliyyə ehtiyaclarını müəyyən etmək;
 • İşin tələblərinə əsasən gündəlik fəaliyyətləri planlaşdırmaq;
 • Proqram təminatının seçilməsində iştirak etmək:
 • Avtomalaşdırılmış mühasibatlıq sistemlərinin seçilməsi və istifadəsi barədə məsləhət vermək.
 • Müəssisənin məlumat bazasını yaratmaq:
 • Təsərrüfat sübyektinin tələblərinə əsasən mühasibat uçotunun hesablar planını hazırlamaq;
 • Sifarişçilər və satış ilə bağlı məlumatları hazırlamaq və daxil etmək;
 • Təchizatçılar və satınalmalar barədə məlumatları hazırlamaq və daxil etmək;
 • İnventarizasiya ilə əlaqədar məlumatları hazırlamaq və daxil etmək;
 • Müvafiq məhsullar, xidmətlər və təşkilati bölmələr üzrə xərcləri bölüşdürmək, hesablamaların düzgün və təşkilatın prosedurlarına uyğun aparılmasını təmin etmək üçün məlumatları gəlir və xərcləri əsaslandırmaq, təşkilatın fəaliyyət məqsədlərinə uyğunluğunu təmin etmək;
 • Hesab-fakturaları, qaimə-fakturaları və digər xərc sənədlərini hazırlamaq (tərtib etmək) və icra etmək;
 • Sifarişçilər tərəfindən edilmiş ödənişlərin qeydiyyatını aparmaq və müştərilər ilə əlaqədar məlumatları yeniləmək;
 • Satınalmaların qeydiyyatını aparmaq və nəzarət etmək;
 • Əmək haqqı, müavinətlər, vergilər, ezamiyyətlər, eləcə də sağlamlıq və ya qocalıq ilə əlaqədar işdən azad olma halları üzrə ödənişləri hesablamaq və qeydiyyatını aparmaq;
 • Gəlir-xərc məlumatlarını müvafiq qaydada yeniləmək.
 • Hesablar üzrə məlumatları toplayıb işləməklə müəssisənin aktivlərinin və passivlərinin mühasibatlıq kitabında qeydiyyatını aparmaq:
 • Mühasibat uçotunu və dövlət orqanlarına maliyyə hesabatlarını hazırlamaq, hesabatlıq və prosedur normalarına düzgün, tam və uyğun olmasını qiymətləndirmək üçün yoxlamaq;
 • Hesablar üzrə məlumatlardan istifadə etməklə maliyyə əməliyyatlarını sənədləşdirmək;
 • Toplanmış məlumatlar əsasında mövcud maliyyə vəziyyətini öyrənmək, balans, mənfəət və zərər haqqında hesabat, o cümlədən digər hesabatları hazırlamaq;
 • Sənədləri yoxlamaqla maliyyə əməliyyatlarını təsdiqləmək və ödənişləri həyata keçirmək;
 • Maliyyə uyğunsuzluqlarını yoxlamaq və aradan qaldırmaq;
 • Daxili yoxlamalar vasitəsi ilə maliyyə təhlükəsizliyini təmin etmək.
 • Yaranmış öhdəliklər üzrə bəyannamələri və hesabatları hazırlamaq:
 • Vergi, sosial sığorta və s. ödənişləri həyata keçirmək, onlara nəzarət etmək;
 • Təsərrüfat sübyektini sifarişçilər və dövlət orqanları (vergi, sosial müdafiə, statistika və s.) qarşısında təmsil etmək, maliyyə məsələləri ilə əlaqədar arbitraj (məhkəmə) çəkişmələri zamanı yardım göstərmək;
 • Aylıq, rüblük, illik bəyənnamələri və hesabatları (vergi, sosial sığorta, statistika, məşğulluq və s.) hazırlamaq;
 • Hesablanmış vergilərin və sığorta haqlarının vaxtında ödənilməsini təmin etmək.
 • Pul vəsaitlərini idarə etmək:
 • Büdcələr (smetalar) üzrə gəlir və xərcləri yoxlamaq;
 • Bank ilə bağlı əməliyyatları (ödəniş tapşırığı, çek əsasında vəsaitin nağdlaşdırılması, elektron bankçılıq və s.) yerinə yetirmək;
 • Təsərrüfat sübyektinin uçot siyasəti və prosedurlarına uyğun olaraq xərclərin razılaşdırılmış çərçivədə istifadəsini təmin etmək;
 • Büdcədən kənarlaşma baş verdikdə müvafiq şəxsləri məlumatlandırmaq, düzəlişlər üçün təkliflər hazırlamaq və həyata keçirmək;
 • Xərclənməmiş pul vəsaitlərinin uçot siyasətinə uyğun idarə edilməsini təmin etmək;

Qəbul: XI sinifdən (ödənişli)

Tədris dili: Azərbaycan

Təhsil müddəti: 1 il

Paylaş :